Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

neverlookback
9542 1f36 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viavaka vaka
neverlookback
5291 a6d2
Reposted frombezzznieczulenia bezzznieczulenia viavaka vaka

March 06 2017

neverlookback
Trzeba było z Ciebie zrezygnować już wtedy, kiedy pojawiła się na moim sercu pierwsza rysa.
Reposted fromSalute Salute viazyciepopolsku zyciepopolsku
neverlookback
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko; Listy do Matki
Reposted fromte-quiero te-quiero viazyciepopolsku zyciepopolsku
neverlookback
9869 c162
neverlookback

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
neverlookback
Nauczyłam się wierzyć, że najbardziej niebezpiecznym człowiekiem świata jest ten, kto nie odczuwa wyrzutów sumienia. Ten, kto nigdy nie przeprasza i nie szuka przebaczenia.
Reposted bycukierpuderx3 cukierpuderx3

June 07 2015

neverlookback
9961 9e80 500
Reposted fromCsengee Csengee

June 06 2015

neverlookback
Kim jesteśmy?
Jesteśmy chwilą.
Chwilą, która przemija.
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
neverlookback
6583 49bb
neverlookback
Nie ma ' na zawsze' . Każdego dnia jest na dziś.
Reposted fromeverythingelse90 everythingelse90
neverlookback
Co to było? Co to za dziwny dźwięk? To tylko moje życie. Przemyka obok ze świstem.
— Gayle Forman ‘Jeśli zostanę’
Reposted from100suns 100suns viaeverythingelse90 everythingelse90
neverlookback
Nim ruszę dalej, pozwólcie mi powiedzieć, że nigdy nikomu nie wybaczam. Życzę im wszystkim ohydnego życia w ogniu lodowego piekła i we wszystkich kolejnych odrażających pokoleniach.
— "Malone umiera", Samuel Beckett
Reposted fromelloko elloko viaeverythingelse90 everythingelse90
neverlookback
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne – Blask księżyca
Reposted fromvivre1 vivre1 viaeverythingelse90 everythingelse90
neverlookback
Umiera się na wiele sposobów: z miłości, z tęsknoty, z rozpaczy, ze zmęczenia, z nudów, ze strachu... Umiera się nie dlatego by przestać żyć, lecz po to by żyć inaczej. Kiedy świat zacieśnia się do rozmiaru pułapki, śmierć zdaje się być jedynym ratunkiem, ostatnią kartą, na którą stawia się własne życie.

May 17 2015

neverlookback
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
— Sonia Pohl
Reposted fromnoms noms viahatemyself hatemyself

May 12 2015

neverlookback

April 28 2015

neverlookback
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza viaateme ateme
neverlookback
Moja mała Amelio, nie masz kości ze szkła, możesz bić się z życiem.
— Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaateme ateme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl