Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

neverlookback
Moja mała Amelio, nie masz kości ze szkła, możesz bić się z życiem.
— Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaateme ateme
neverlookback
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaateme ateme
neverlookback
Wszystko jest prawdziwe jeśli człowiek się boi.
— M.Hłasko
Reposted fromdecepcion decepcion viajobi jobi
9786 7e17
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viajobi jobi

April 27 2015

neverlookback
Niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
— B.Hellinger
Reposted froma-s a-s viajobi jobi
neverlookback
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajobi jobi
neverlookback
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frompannakreatura pannakreatura viajobi jobi

January 31 2015

neverlookback
Samotne kobiety nie szukają na siłę mężów, lecz szczęścia.
Reposted frommefir mefir vianouvelle nouvelle
Illustration vol. V
Reposted fromweheartit weheartit vianouvelle nouvelle
neverlookback
8612 d302
Reposted fromElizaaabeth Elizaaabeth vianouvelle nouvelle
neverlookback
Niektórzy po prostu nie są warci, żeby zdjąć dla nich słuchawki.
— własne
neverlookback
9675 0948

January 30 2015

neverlookback
Będziesz żałować nie dziś, nie jutro, ale za 10-20 lat. Będziesz żałować, bo mogłeś zdobyć świat, a poddałeś się rutynie.
— alchemist
Reposted fromalchemist alchemist vianouvelle nouvelle
neverlookback
Reposted fromfalconwing falconwing vianouvelle nouvelle

January 23 2015

neverlookback
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viajobi jobi
neverlookback
3480 7cee
Reposted fromdeathrider deathrider viajobi jobi

January 21 2015

neverlookback
2005 a33e 500
przykre, kurcze, że aż tak wielu z nas tak miało
Reposted frommeowl meowl vialiars liars

January 20 2015

neverlookback
neverlookback
1526 4790
Reposted fromzagubione--oddechy zagubione--oddechy viajobi jobi
neverlookback
Obawiam się, że jestem człowiekiem, który zawsze będzie miał zbyt wiele lub zbyt mało granic.
— Tom Tom
Reposted fromWascon Wascon viajobi jobi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl